close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • OPIEKA KONSULARNA

 •  

  Każdy obywatel RP przebywający za granicą i znajdujący się w nagłej sytuacji losowej (wypadek, aresztowanie, nagłe zachorowanie, itp.) może zwrócić się do Konsula RP z prośbą o pomoc konsularną.

  Konsul zawsze może powiadomić o zaistniałych zdarzeniach rodzinę w Polsce oraz wystąpić do władz miejscowych z prośbą o informacje. Niemniej jednak Konsul może wykonywać swoje funkcje jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem i zwyczajami państwa urzędowania i nie ma możliwości domagania się, aby miejscowe władze traktowały polskich obywateli lepiej niż traktują obywateli własnego państwa.

  Konsul może podjąć interwencję tylko po uzyskaniu przez niego informacji o zaistniałym zdarzeniu (w przypadku Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej następuje to maksymalnie 4 dni po jego zaistnieniu, tyle czasu mają miejscowe władze na poinformowanie Konsula na mocy dwustronnej Konwencji Konsularnej – oczywiście poszkodowany obywatel RP może poinformować Konsula lub Ambasadę wcześniej, we własnym zakresie).


  Jakie czynności może wykonać konsul?

  utrata lub kradzież dokumentów

  Konsul sprawdza tożsamość poszkodowanej osoby i może wystawić paszport tymczasowy na powrót do Polski.

  utrata pieniędzy:

  Konsul może pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce i przekazaniu środków poprzez wypłacenie na miejscu kwoty przekazanej na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Nie ma możliwości dokonania przelewu na rachunki bankowe w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej bądź też skorzystania z usług Western Union.

  Jeżeli utrata pieniędzy nastąpiła w wyniku napadu rabunkowego lub kradzieży, potwierdzonego raportem z milicji, w uzasadnionych przypadkach konsul może wypłacić drobną kwotę pieniężną (podlegającą zwrotowi lub zwolnioną od zwrotu - tzw. bezzwrotna zapomoga), na czas oczekiwania na przekaz z Polski.

  aresztowanie

  W przypadku aresztowania lub zatrzymania w innej formie konsul może:

  • powiadomić rodzinę o fakcie aresztowania,
  • wystąpić i uzyskać informacje o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także ewentualnych możliwościach zwolnienia,
  • dostarczyć listę adwokatów (wyboru dokonuje wyłącznie osoba zatrzymana),
  • odwiedzać w więzieniu i utrzymywać kontakt w inny sposób.

  zgon

  W przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą konsul służy pomocą przy załatwieniu formalności na miejscu oraz zawiadamia krewnych lub przyjaciół w Polsce (za pośrednictwem starostwa)

  Jakich czynności konsul nie może wykonać?

  • Prowadzić spraw w charakterze adwokata oraz angażować prawników (dostarcza wyłącznie listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego).
  • Płacić za obywatela grzywien, mandatów, długów hotelowych oraz kosztów sądowych.
  • Świadczyć usługi, które wykonują biura turystyczne, linie lotnicze, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe.
  • Załatwiać zakwaterowanie lub uzyskiwać zgodę na wykonywanie pracy.
  • Podejmować działań niezgodnych z zasadami etyki oraz sprzecznych z prawem kraju urzędowania oraz polskim.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: