close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
  • OGŁOSZENIA

  • 23 czerwca 2016

    Informujemy, że w okresie od dnia 4 lipca 2016 r. do dnia 2 sierpnia 2016 r. przywraca się tymczasowo kontrolę graniczną osób przekraczających granicę państwową z Republiką Czeską, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Litewską, Republiką Słowacką, w portach morskich i lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen.

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: