close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AMBASADOR

 •  

   

  Ambasador Krzysztof Ciebień

   

   

   

   

   

   

  CIEBIEŃ Krzysztof Artur

  Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w KRLD

   

   

  informacje personalne

   

  Nazwisko

   

  CIEBIEŃ

  Imiona

   

  Krzysztof Artur

  Data urodzenia

   

  01.07.1955 r.

  Aktualny adres

   

  Ambasada Rzeczypospolitej  Polskiej w Pjongjangu

  taedonggang-munsudong, pyongyang, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna

  Kontakt:

  Telefon

  Faks

   

   

  00 (85-02) 381 7325 wewn. 305

  00 (85-02) 381 7637

  E-mail

   

  pjongjang.amb.sekretariat@msz.gov.pl

   

   

   

  Doświadczenie zawodowe

   

  Data (od – do)

   

  Od 01.10.1981 roku (nieprzerwanie)

   

  • Pracodawca

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

  Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, Polska,

  Strona internetowa: http://www.msz.gov.pl

   

   

   

  Miejsce pracy

  Jednostka organizacyjna

  Stanowisko

   

   

  X. 1981- XI. 1981

   

  MSZ, Warszawa

  Departament II (Azja)

  St. Referent (Wydz. ds. Chin)

   

   

  XI.1981-V.1982

   

  MSZ, Warszawa

  Protokół Dyplomatyczny

  St. Referent

   

   

  VI.1982-XII. 1982

   

  MSZ, Warszawa

  Departament II (Azja)

  Radca

   

   

  XII.1982-IX.1983

   

  Szanghaj, ChRL

  Konsulat Generalny RP

  Attaché

   

   

  IX.1983-I.1984

   

  Pekin, ChRL

  Ambasada RP

  Attaché

   

   

  I.1984-IX.1986

   

  MSZ, Warszawa

  Departament Afryki, Azji,  Australii i Oceanii

  St. Radca

   

   

  IX.1986-IX.1990

   

  Pekin, ChRL

  Ambasada RP

  Trzeci, Drugi  Sekretarz

   

   

  X.1990-II.1992

   

  MSZ, Warszawa

  Departament Afryki, Azji,  Australii i Oceanii

  Starszy Ekspert

   

   

  III.1992-IV.1997

   

  Hongkong

  Konsulat Generalny RP

  Kierownik placówki

   

   

  V.1997- VII.2000

   

  MSZ, Warszawa

  Departament Afryki, Azji,  Australii i Oceanii

  Radca Ministra

   

   

  VII.2000-X.2004

   

  Bangkok, Tajlandia

  Ambasada RP

  Zastępca Ambasadora

  (Radca, Pierwszy Radca)

   

   

  XI.2004-VII.2005

   

  MSZ, Warszawa

  Department Azji I Pacyfiku; Departament Ekonomiczny

  Pierwszy Radca,

  Radca Minister

   

   

  VII.2005-XII.2006

   

  Pekin, ChRL

  Ambasada RP

  Zastępca Ambasadora

   

   

  XII.2006-II.2009

   

  MSZ, Warszawa

  Departament Azji i Pacyfiku

  Naczelnik Wydziału Azji Wschodniej, Australii i Pacyfiku

   

   

   II.2009 – VI.2014

   

  VI.2014-IX.2014

   

  Od 13 września 2014

   

  Kanton/Guangzhou ChRL

  MSZ, Warszawa

   

  Pjongjang, KRLD

  Konsulat Generalny RP

   

  Departament Azji i Pacyfiku


  Ambasada RP

  Konsul Generalny

   

  Radca Minister

   

   

  Ambasador

   

   

   

   

   

  Education and Training

   

  • Data (od - do)

   

  1974 -  1981

   

  • Nazwa uczelni/instytucji

   

  Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych w Moskwie

   

  • Wydział / katedra / specjalność

  • Zakres studiów

   

  Wydział Dalekiego Wschodu (specjalizacja: Chiny)

  Historia powszechna; Historia Azji; Polityka wewnętrzna i zagraniczna krajów Azji; Chiny – historia, kultura, polityka wewnętrzna i zagraniczna, gospodarka i zagraniczna polityka gospodarcza, polityka ustawodawcza i prawo ChRL; Prawo międzynarodowe; Międzynarodowe stosunki gospodarcze; Międzynarodowe i regionalne organizacje i instytucje; Bezpieczeństwo globalne i regionalne; Zarządzanie; Elementy nauk psychologicznych i socjologicznych; Negocjacje międzynarodowe; Protokół dyplomatyczny; Języki obce: chiński, angielski, rosyjski, hiszpański.

   

  • Tytuł naukowy

   

  Magister stosunków międzynarodowych

   

  • Tytuł pracy dyplomowej

   

  Stosunki chińsko-amerykański.

   

   

  • Data (od - do)

   

  1984 - 1985

   

  • Nazwa uczelni/instytucji

   

  Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa

   

  • Wydział / katedra / specjalność

   

  Studia podyplomowe

   

  • Zakres studiów

   

  Prawo międzynarodowe; Międzynarodowe stosunki gospodarcze; Międzynarodowe i regionalne organizacje i instytucje; Zagadnienia z zakresu polityki bezpieczeństwa globalnego i europejskiego; Prawo polskie; Polityka zagraniczna Polski; Negocjacje międzynarodowe; Protokół dyplomatyczny.

   

  • Świadectwo ukończenia

  • Tytuł pracy dyplomowej

   

  Dyplom ukończenia studiów podyplomowych PISM

  Stosunki chińsko-amerykański: ewolucja I perspektywy.

   

   

  • Data (od - do)

   

  Październik 2007

   

  • Nazwa uczelni/instytucji

   

  Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP), Warszawa

   

  • Kurs specjalistyczny

   

  Zarządzanie ryzykiem w administracji publicznej.

   

  • Świadectwo ukończenia

   

  Dyplom ukończenia kursu.

   

   

   

   

  • Data (od - do)

   

  Sierpień 2008

  • Nazwa uczelni/instytucji

   

  Centrum Doskonalenia Zawodowego, Warszawa

  • Kurs specjalistyczny

   

  Zarządzanie w instytucjach publicznych / administracji państwowej: zasoby ludzkie i komunikacja – metody i efektywność zarządzania komórkami organizacyjnymi w instytucjach administracji rządowej szczebla centralnego (MSZ) i na placówkach zagranicznych (ambasady, konsulaty).

  • Świadectwo ukończenia

   

  Dyplom ukończenia kursu.

   

  • Data (od - do)

  • Nazwa uczelni/instytucji

  • Kursy specjalistyczne / świadectwa ukończenia kursów

   

   

  Czerwiec - Lipiec 2014

  Polski Instytut Dyplomacji im. Jana Paderewskiego /PID/, Warszawa

  Mechanizmy decyzyjne i zarządcze w instytucjach administracji państwowej i rządowej szczebla centralnego; zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym w uwarunkowaniach polskich przedstawicielstw dyplomatyczno-konsularnych za granicą; finanse publiczne, w tym zamówienia publiczne; polityka antykorupcyjna, ochrona danych osobowych; zagadnienia z zakresu ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa, w tym dyplomatycznego; zarządzanie kryzysowe; prawo międzynarodowe; prawo Unii Europejskiej; instytucje europejskie; priorytety polityki zagranicznej RP; dyplomacja publiczna, kulturalna i ekonomiczna; rola organizacji pozarządowych w stosunkach międzynarodowych; komunikacja międzykulturowa protokół dyplomatyczny.

  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

   

  Stan cywilny

   

  chiński, angielski, rosyjski

   

  Żonaty.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: